Entries by

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH (HOAI LINH GROUP)

TUYỂN DỤNG 01 VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH  1: Mô tả công việc Quản lý phòng HCNS bao gồm việc tuyển dụngvà  triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm ổn định nguồn lực cho sự phát triển của công ty. Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hệ thống hành […]